Can Salers
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  Mas Salers. Carrer de Dalt n.10. Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  Nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau

  Coordenades:

  41.9819
  2.17658
  431787
  4648094
  Número de fitxa
  08199-149
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 48701DG3418S
  Autoria de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici isolat amb una sèrie de dependències annexes i un petit hort. Estructura de base rectangular formada per planta baixa i un primer pis de factura homogènia i un segon pis sota teulada, afegit posteriorment. Aquest edifici presenta una coberta de teula aràbiga a dues vessants (nord-sud) aiguavessant a la façana principal. La fàbrica és de murs de pedres irregulars barrejades amb blocs desbastats disposats horitzontalment combinant amb l'ús de la tapia a la part superior. A tota la casa s'observen algunes reparacions fetes amb totxo, i l'acabament d'arrebossat i pintat a l'exterior dificulta l'anàlisi constructiu. La façana principal presenta una estructura més o menys simètrica. La porta d'accés amb el portal adovellat i rebaixat i una finestra amb elements (ampit, llinda i brancals) a un costat amb motllures bisellades amb la pedra calcària de Sant Bartomeu. Al primer pis hi ha dues finestres d'iguals dimensions i que segueixen la mateixa disposició que la inferior, i separades per un rellotge de sol de factura moderna. La part superior, al tractar-se d'un afegit presenta una disposició constructiva desigual hi ha dues finestres, una més gran que l'altre, amb un petit rapís i amb motllures de pedres disposades en horitzontal, unes sobre les altres. Façana est. S'obren un parell de finestres distribuïdes de forma desigual, alguna amb els elements (ampit, llinda i brancals) de pedra calcària de Sant Bartomeu. A la planta baixa hi ha una finestra igual a les de la primera planta de la façana principal. Façana oest. S'obren unes tres de finestres distribuïdes de forma desigual, alguna amb els elements (ampit, llinda i brancals) de pedra calcària de Sant Bartomeu. A l'interior de l'edifici hi ha voltes de maó, o volta catalana a la planta baixa i, la distribució segueix la de la masia tradicional catalana, amb l'entrada i l'espai per les corts a baix; així com una cuina (ara convertida en sala d'estar), unes escales d'accés porten al primer pis on es distribueixen les altres dependències, habitacions i una cuina nova. Tot i que l'interior està força remodelat es pot apreciar el gruix de les parets que indiquen el cos que té l'edifici. Annexes. Adossat al cos principal s'obra un petit annex. Obertura amb dos arcs de maó massís a migdia; pilar central de pedra; l'arc del costat oest està mig tapiat amb pedra seca i coberta d'uralita.. Al fons del cobert hi ha un petit pati i al costat un accés a un altre espai de planta baixa destinat a tasques agropecuàries. A l'altra costat, un gran magatzem d'una sola planta i coberta plana, de factura nova, fa les funcions de garatge.

  El mas Salers forma part de l'actual nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau. Originàriament es tractava d'una petita explotació agrària, de caire isolat i situada sobre una petita elevació on al peu passava el carrer principal i camí de l'església nova de Sant Bartomeu. Tot i que la família que viu al no conserva documentaió referent a aquest, per l'estructura i la presència d'una llinda gravada amb la data de 1721 (que l'actual propietari va treure de la façana però té guardada) es pot datar la casa d'època moderna, amb perduració al llarg de l'època contemporània. Segurament el mas ja exisita al segle XVII, va tenir una reforma constructiva al 1730, segons el propietar i datada per la llinda isolada i va perviure i créixer des d'aleshores. L'actual familia propietària ha intentat mantenir l'estrutura del mas i, aquest fet, malgrat les reformes, permet entreveure encara la seva estructura i funcionalitat inicial.

  CAMPS, J. 1990. La Masia catalana: història, arquitectura, sociología. Ed. Aedos. Barcelona. GIBERT, J. 1947. La Masia catalana: origen, esplendor i decadència : assaig històric descriptiu. Monografies històriques de Catalunya 2. Ed. Millà. Barcelona.