Can Regàs Collsuspina

Moianès
Camí de Regàs
Ubicada a l'extrem nord-est del terme, des de Bellver seguint el camí de can Regàs

Coordenades:

41.84352
2.18282
432157
4632725
08070-55
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
NNSS, 30/3/2006. PEU Cat. Masies, 27/5/2013.
Fàcil
Residencial
Privada
002303000DG33C
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona

Masia de planta rectangular, amb planta baixa i pis, coberta amb teulada a doble vessant amb carener paral·lel a la façana principal que s'obre a llevant. L'obra és de pedra i les cantoneres són de pedra escairada, així com brancals i llindes de portes i finestres. Al cos principal s'afegeixen altres cossos moderns. La façana principal és d'estructura simètrica, amb portal allindat situat a la part central. No té inscripcions a les llindes. A pocs metres de la casa s'hi troba la font de can Regàs, naixement del riu Congost.

Es tracta d'una casa d'època moderna, ja que la documentació que en fa esment és a partir del segle XVIII. Surt esmentada en un document de talla o contribució de 1739 que s'ha conservat a l'arxiu privat del mas Prat de la Barroca (Tona), en el que es diu que Collsuspina tenia 31 cases, 14 de les quals formaven la població i entre aquestes hi figura la Casanova de Regàs. També apareix al cens d'Aparici de 1708.

Pladevall, A. (1990). Tona, mil cent anys d'història. Eumo editorial i Ajuntament de Tona.