Can Ramon Aiguafreda

Vallès Oriental
Pl. Major, 2

Coordenades:

41.78931
2.26499
438928
4626645
08014-229
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7845019DG3274N0001GS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Ramon és una casa del segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en dos crugies. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures d'arc escarser arrebossat, excepte el portal d'arc carpanell ceràmic. Al costat del portal hi ha un portal de factura moderna. La façana lateral està contrafortada. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.

Estava adossada a l'antiga església de la Concepció.