Can Parera Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de la Noguera, 1, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-32
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Regular
Presenta algunes esquerdes i humitats a les façanes.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 6.12. EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1023601DG3012S0001JZ
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i un pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal.
La façana presenta finestres rectangulars i un garatge. Hi ha adossada una petita casa de nova construcció.
Aquesta antiga masia, degut al procés d'urbanització al seu voltant, ha quedat dintre del conjunt urbà.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.