Can Mercader (mas Parellada) Sant Esteve Sesrovires

Baix Llobregat
Carrer Àngel Guimerà, 2-4

Coordenades:

41.50435
1.85722
404626
4595377
08208-41
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII- XX
1511
Bo
Legal
BCIL (PGOU 17/10/1990)
Fàcil
Altres
Privada
4655006DF0945N0001YQ
Manuel Julià i Macias / Margarita Costa Trost

Can Mercader és una masia tradicional catalana que data de l'any 1511; ha tingut moltes transformacions i actualment hi funciona un restaurant que ha recuperat el nom original de l'antic mas: Mas Parellada.

El nom original de la casa era Mas Parellada.

En els documents del segle XIX es fa reiterada referència al Mas Parellada i les terres del manso Parellada, propietat a principis de segle del marquès de Castellbell. L'any 1873 es fa referència a una peça de terra d'11 Ha de l'heretat del Mas Parellada. L'adquirent pagarà cada any al senyor que li ha establert la peça de terra, la tercera part de brema a la casa de l'heretat del Mas Parellada. En un document de l'any 1906, es fa referència a Antoni Bonastre i Romeu com a masover de l'heretat Parellada o casa Mercader, la qual era propietat de l'excel·lentíssim senyor marquès de Castellbell. Així doncs, els documents de finals del segle XIX ja contemplen la casa de l'heretat com a casa Mercader, família de masovers que li va donar nom. L'any 1922 el marquès de Castellbell cedeix totes les terres que estaven plantades de ceps als parcers així com també als masovers. Una de les persones que firma el document d'acceptació és Pedro Mercader.

Fons locals. Caixa 7: "Can Mercader-Mas Parellada" de la família Bonastre, 1880-1950". AMSES Guia professional de serveis turístics. Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Promoció Econòmica i Turisme