Can Lluís Xic Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Can Virgili
  Per un camí que surt de la carretera de Fontmartina.
  811

  Coordenades:

  41.75979
  2.419
  451702
  4623270
  08081-225
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Dolent
  Només es conserven alguns murs de poca alçada i força coberts de vegetació
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08080A001000870000HU
  Virgínia Cepero González

  Restes d'un edifici de petites dimensions situat a les proximitats de la masia de can Virgili, a tocar de la carretera de Fontmartina. Tot i que l'estructura està molt enrunada, només es conserven alguns murs de poca alçada i es troba força coberta de vegetació, s'insinua un cos de planta rectangular.
  La tècnica constructiva emprada són petits carreus de pedra local lligats amb morter de calç, de dimensions variables, que es disposen en filades irregulars.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081055.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.