Can Lluís Xic Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Virgili
Per un camí que surt de la carretera de Fontmartina.
811

Coordenades:

41.75979
2.419
451702
4623270
08081-225
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Dolent
Només es conserven alguns murs de poca alçada i força coberts de vegetació
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08080A001000870000HU
Virgínia Cepero González

Restes d'un edifici de petites dimensions situat a les proximitats de la masia de can Virgili, a tocar de la carretera de Fontmartina. Tot i que l'estructura està molt enrunada, només es conserven alguns murs de poca alçada i es troba força coberta de vegetació, s'insinua un cos de planta rectangular.
La tècnica constructiva emprada són petits carreus de pedra local lligats amb morter de calç, de dimensions variables, que es disposen en filades irregulars.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081055.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.