Can Laureà Font-rubí

Alt Penedès
Carrer del Pou de la Bomba, 2 - Guardiola de Font-rubí
A l'entrada del nucli de Guardiola venint per la carretera BP-2126 des de Sta. Maria de Bellver
297

Coordenades:

41.41656
1.65542
387632
4585873
08085-31
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1920
Bo
Legal
Bé protegit (Revisió NN.SS. Plan. Urb. Tipus b)
Sí (IPA 2589)
Fàcil
Residencial
Privada
08084A05100019
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil modernista de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que mira a migdia (S/SO). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Hi destaca la composició de la façana, en base a tres eixos verticals. Totes les obertures compten amb arcs de mig punt, arcs escarsers o un arc doble en el cas de l'accés a l'habitatge. Les formes arrodonides queden destacades pel contorn en relleu que ressegueix portes i finestres. Les obertures de la planta primera són balcons ampitadors amb barana de balustres ceràmics. El coronament de l'edifici és esglaonat amb decoració de maó vist. A la teulada hi ha una xemeneia revestida de rajola policroma. Segons l'inventari de patrimoni arquitectònic (IPAC), que cita fonts orals, el mestre de cases fou Josep Queralt, de Guardiola, i, segons Salvador Llorac, LLORAC (1991: 203), fou construïda l'any 1920.

LLORAC, Salvador (1991). "Font-rubí. Passeig pel temps i el territori". Ajuntament de Font-rubí