Can Jepó
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Jaume Llavina

  Coordenades:

  41.775573154598
  2.3718510898369
  447796
  4625049
  Número de fitxa
  08137 - 91
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVI-XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08136A012000120000RO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Jepó és una masia del segle XVIII. Es tracta de les restes d'una masia al l'entorn de la qual hi ha diversos edificis annexes com són una pallissa i corts. L'edifici principal és de planta rectangular i s'estructurava en tres crugies. Constava de planta baixa, pis i golfes i tenia la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Al frontis s'hi conserva el portal d'accés i les finestres que hi ha sobre el seu eix, totes d'arc pla de pedra carejada. El tractament exterior dels murs és arrebossat amb morter de calç, tot i que es troba força deteriorat. Està parcialment coberta per la vegetació.

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.