Can Font
L'Espunyola

  Berguedà
  A la zona de Sant Climent de L'Espunyola
  Emplaçament
  Km. 139 de la C-26, seguir per la pista asfaltada poc més de2,6 km.

  Coordenades:

  42.04888
  1.78371
  399346
  4655919
  Número de fitxa
  08078 - 82
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XV-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08077A007000500000HY
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  La masia de Can Font està situada a la zona del Clot de L'Espunyola i molt a prop del Castell. La casa és de planta rectangular i consta de planta baixa, primera i sota-coberta, té teulada a dos vessants amb el carener orientat perpendicular a la façana principal, la qual obra cap al sud-est. És bastida amb murs de paredat format per carreus desbastats i pedres irregulars, i cantoneres més menys ben tallades. La porta principal és al mur sud-est, és a nivell de la planta baixa i és una porta adovellada d'arc de mig punt feta amb peces ben tallades i polides i amb els angles treballats al biaix, els carreus dels muntants presenten el mateix acabat. La casa compta amb una altra porta d'accés al mur nord, és de formació recent i dóna pas a la planta primera a través d'una escala exterior. Pel que fa a les obertures, n'hi ha diverses que són resultat de modificacions posteriors, algunes de recents; també compta amb algunes formades per llinda plana de pedra monolítica i carreus als muntants, tot ben tallat i polit i amb els angles motllurats, n'hi ha una que va ser convertida en balcó. Al costat sud-est hi ha un porxo i entre la casa i el porxo un mur que clou el conjunt, amb accés a través del costat de llevant; al costat del mur de llevant de la casa hi ha restes d'annexes o altres construccions enrunades. Al costat nord-oest hi ha un altre cobert, aquest és de formació més recent.

  Els orígens de la masia Can Font es remunten a finals del segle XV, ja que la primera referència del mas la trobem en el fogatge del 1497, en el qual apareix dins el terme de l'Espunyola "En Font". També en el fogatge de 1553 dins la parròquia i terme de l'Espunyola hi consta Joan Font. Posteriorment, tenim constància del mas a finals del segle XVIII, en el Capbreu del Cint, Capolat i Castelló fet a ordres del Duc de Medinaceli, pres per Josep Thomasa Garrigó, notari de Cardona datat entre el 1789 i 1793 (ACA,Notarial, Cardona, Ca-1.046,fol. 140-150), en la descripció de les propietats que té Carles Vilardaga, hisendat de la ciutat de Berga, referides al Mas Solanellas, la Casa del Prats àlies la Mesquita, a Capolat, i el Mas Vilar Jussà, la Caseta del Poble en lo Salt d'en Colom, la Casa de Sant Salvador, i la Caseta del Salt d'en Colom àlies Bernadas, en la parròquia de Sant Corneli i Sant Ciprià de Castellserà. Segons la descripció aportada consta que el Vilar Jussà, i la Caseta del Pobla, termenegen a migdia part amb terres del mas Casafont, travessant lo camí ral vell. El Mas Font apareix relacionat com a límit d'afrontacions d'altres peces de terra descrites en el mateix període. Ja al segle XIX trobem la cita de la masia Can Font en el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63. 1856 nº 32" (ACBR), on hi consta Antonio Cabañas.