Can Ferran Olèrdola

Alt Penedès
Barri de Ferran

Coordenades:

41.35302
1.739
394515
4578714
08145 - 335
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Fàcil
Residencial - productiu
Privada
08144A003000080000QW
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Can Ferran és una masia del segle XVIII, probablement d'origen anterior, formada per diversos volums superposats. És un edifici de planta basilical que s'estructura en cinc crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons cinc eixos d'obertures excepte dos portals d'arc escarser a la planta baixa i els dos pòrtics d'arc de mig punt de les golfes. La clau del portal és de pedra i presenta un escut en relleu on s'hi representen eines del camp i l'any "1797". Destaca el treball de forja de la reixa dels finestrals. A la part posterior en destaca un cos annex amb capcer sinuós. El tractament exterior dels murs es manté arrebossat amb morter de calç, tot i que força deteriorat.

Can Ferran és la masia que dóna nom al veïnat on es troba.