Can Domènec Cabrera de Mar

Maresme
Passeig dels Vinyals, 26
72

Coordenades:

41.52139
2.39408
449445
4596816
08029-10
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Legal
POUM-10
Fàcil
Residencial
Privada
9570201DF4997S
Marc Guàrdia i Llorens

Masia que en l'actualitat es troba molt reformada, fet que n'emmascara la tipologia original, trobant diversos cossos afegits conferint un aspecte volumètric compacte. La façana original presenta una estructura de tres cossos, amb un teulat amb dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Presnta una estructura de planta baixa, pis i golfes, tot i que la façana emblanquinada no permet advertir possibles traces dels elements originals. El frontó, a la façana principal, està emmarcat per les finestres d'arcada de les golfes.

No es té cap referència documental, ni en la bibliografia municipal, ni en els fogatges, de Can Domènec.