Can Déu i Ajut o ca n'Ajut
Òdena

  Anoia
  Camí de ca l'Ajut a l'Espelt
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.60862
  1.58086
  381751
  4607296
  Número de fitxa
  08143 - 159
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A010000190000HL
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El volum principal conté l'antiga masia i un conjunt de cossos annexos adjunts, bastits en
  diferents fases, constituint un únic cos construït de gran volumetria contínua. A la banda de
  llevant de la masia hi ha un pati interior o d'accés tancat amb mur de pedra i obert a
  tramuntana. A la banda de ponent del volum principal es troba la piscina associada a uns
  annexos de la masia.
  Masia de planta irregular orientada a llevant amb accés des del pati interior, que consta de
  planta baixa, planta primera i unes golfes amb coberta a dues vessants de teula ceràmica
  tipus aràbiga amb carener paral·lel a la façana principal. Els murs de la façana estan
  construïts amb paredat irregular i estan revestits amb arrebossat pintat de blanc. Sòcol de
  pedra vista i cantoneres de carreu de pedra tallada. L'accés a l'habitatge es produeix per la
  façana principal a través d'un portal d'arc de mig punt de pedra amb una inscripció de l'any
  1732. Algunes obertures conserven els antics carreus. Ala façana sud de la masia hi ha un
  rellotge de sol amb la data de 1984. La façana de ponent i la de tramuntana només
  presenten algun tram de parament revestit. La resta del parament mostra paredats de
  diferent tipologia i grans pedres en el basament. En aquests murs es conserva alguna
  antiga obertura de pedra similar a una espitllera.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, el mas de Ca l'Ajut és una heretat que modifica constantment el seu
  nom pels canvis de propietari. Així també serà anomenat mas Borràs, Balp, Montblanc, o
  Déunosajut. Segons l'autor, l'any 1398 tenia la seva propietat Bernat Montblanc casat amb
  Bartomeua, fill d Bernat Montblanc del terme de Jorba. El 1477, Martí Montblanc i el seu
  pare Pere, vendran tota la heretat a la família Borràs. Bartomeu Borràs en serà propietari.
  La desgràcia d la pesta, però, recau amb tot el seu pes sobre la família Borràs, la qual
  desapareix quasi completament víctima de la malaltia. Només Gabriel·la sobreviu. El seu
  matrimoni amb Pere Déunosajut significarà el canvi del nom del mas. L'hereu Joan, rep l'herència l'any 1550. Aquest per això designarà ben aviat un nou hereu, el seu fill Joan, l'any 1560. A partir del 1600 apareixen com a nous propietaris els Piquer. L'any 1726 pertanyia a Joan Padró i Serrals.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona