Can Bussanya Moià

Moianès
Casc Urbà - Pl. Major s/n
Al costat del baptisteri de la Parròquia de Santa Maria.

Coordenades:

41.81201
2.0983
425104
4629297
08138-10
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
Els esgrafiats de la façana es troben en força mal estat, amb moltes llacunes. Caldria consolidar-los i restaurar la façana.
Legal
BCIL núm. Catàleg 792-I. 1985
Si, IPA nº 63, ACCN 16731
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Vic - c. Sta. Maria núm. 1 08500 Vic
Cristina Casinos

Gran casal urbà amb la façana dividida, respectivament, a migdia i a ponent. Entrada a l'interior de l'edifici per un portal d'arc rebaixat a la banda de migdia que dona pas al vestíbul. La planta noble presenta una escala de pedra amb barana de fusta. Les obertures (dues a cada vessant de la façana) queden emmarcades per brancals i llindes de pedra. Tot el parament de la façana presenta esgrafiats amb motius geomètrics i vegetals. El conjunt de l'edifici està coronat per una cornisa de pedra amb mènsula.

La família Bussanya procedia del mas del mateix nom, i tenia aquesta casa dins de la vila. Durant el segle XVIII els hereus abandonaren el mas i s'instal·laren definitivament dins de la ciutat, on exerciren de notaris fins a finals del segle XVIII. Durant el segle XIX es traslladaren a Barcelona.
La família es va extingir a principis del segle XX amb Ramon Bussanya i Avelina Gibert, que no van tenir descendència i van deixar la casa a la Parròquia del poble l'any 1923.

Gamundi-Pallàs (1982); Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
Hernández i Herrero, G (2008); Resposta de petició R/N: 421K 102 GH/tt. Direcció General de Patrimoni Cultural. Servei d'Arqueologia i Paleontologia. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. Barcelona.