Camps de Can Esteve Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Nord-oest del terme municipal a tocar amb Masquefa
Prop de Ca l'Esteve de la Riera
219

Coordenades:

41.47895
1.81615
401160
4592604
08222-3
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
VI-I aC
Regular
Troballes superficials pendents de confirmació
Legal
POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005
Sí, CC.AA 12506
Fàcil
Productiu
Privada
08220A026000020000PL
Jordi Montlló Bolart

Aquesta zona compresa al nord del Torrentfondo i en el límit municipal amb Masquefa ha estat objecte d'una prospecció arqueològica durant l'any 2000, en el transcurs de la qual es van documentar la presència en superfície de material ceràmic arqueològic d'època ibèrica, sense determinar-ne la tipologia. Aquestes troballes són de caràcter superficial però indiquen la possibilitat que existeixi algun tipus de poblament en un indret proper.

Futurs treballs arqueològics haurien de determinar l'abast real tant cronològic com tipològic de les troballes realitzades en superfície i així, poder-ne avaluar la seva importància científica i patrimonial.

L'any 2000 es va realitzar una prospecció arqueològica en aquesta zona, en motiu de la redacció de l'Estudi d'impacte ambiental de la variant C-243, en el tram de Sant Sadurní d'Anoia a Martorell. La direcció dels treballs arqueològics van anar a càrrec d'Antoni Fernández Espinosa, de l'empresa CODEX i es va executar entre el 15 i el 24 de març de 2000.

Estudi d'Impacte Ambiental del Projecte variant de la C-243. Tram: St. Sadurní d'Anoia-Martorell, 2000: Arxiu Servei Arqueologia.