Camí de Can Ros del Llor
Santa Coloma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Explotació agropecuària a l'est del mas de Can Ros del Llor, en un camp de conreu.
  Emplaçament
  Sud oest de la Colònia Güell, entre el camí Can Ros, la riera de Can Solet
  36

  Coordenades:

  41.35885
  2.02558
  418495
  4579052
  Número de fitxa
  08244 - 4
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Romà
  Segle
  -650 +300
  Estat de conservació
  Dolent
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  2565 CCAA
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  8596120DF1789F0001AG
  Autoria de la fitxa
  Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

  Jaciment ibero-romà amb estructures d'emmagatzematge, que s'estén entre els termes municipals de Santa Coloma i Sant Boi. Només se'n coneixen algunes sitges excavades als anys 80 i 90 fruit de diverses obres a la zona, però que afectaren la part del jaciment pertanyent a Sant Boi de Llobregat.
  Després de l'excavació les estructures van ser cobertes indefinidament amb ciment.
  Sense estructures visibles actualment, el jaciment correspon a un camp completament erm on sembla que no s'hi cultiva.
  Durant la visita realitzada el 2019 a l'indret no s'hi va recuperar ni observar material.

  Sembla que actualment no s'hi cultiva.

  Unes prospeccions de Ramon Mas i el Grup de Recerques Arqueològiques van constatar, bàsicament per la presència de material en superfície, l'existència d'un assentament ibèric en els camps situats a tocar del camí vell del Llor, entre els termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. La notícia d'aquesta troballa està publicada a la revista Empúries (núm. 48-50, II: 208), pel senyor Llibert Piera l'any 1978. Més endavant, l'any 1983 arran d'unes obres d'urbanització a la zona, però en la part del jaciment corresponent a Sant Boi, es van localitzar algunes sitges reblertes amb material ibèric i romà.
  Núria Molist i Ferran Puig hi van dirigir una excavació arqueològica d'urgència. Uns anys més tard, l'abril de 1991, i en el decurs de l'obertura d'unes rases per a la canalització de la xarxa de clavegueram, van aparèixer dues sitges més, també en terme municipal de Sant Boi de Llobregat, molt malmeses per l'acció de la maquinària pesant. Maria Lledó Barrera es va fer càrrec a l'agost d'aquell any de l'excavació d'urgència. Una de les sitges es va datar al segle I aC; l'altra, tot i recuperar-shi diversos elements de cultura material, no es va poder datar.

  BARREDA, M.L. 1991. Memòria d'excavació al camí vell del Llor-Lluís Companys [inèdit].
  PIERA, L. "Resultats de les prospeccions a diversos jaciments ibèrics i romans de Catalunya". Empúries. [Barcelona] Vol. 48-50 (1993), II.
  AA.DD (2011) Inventari de Masies i elements singulars del municipi de Santa Coloma de Cervelló. Memòria. SPAL. Diputació de Barcelona