Cal Xerrac Dosrius

Maresme
Veïnat de Rupit, 10 - Zona de Canyamars
Pel camí que va del nucli de Canyamars a la Creu de Rupit, entre Can Sabé i Can Rius
286m

Coordenades:

41.60981
2.46138
455121
4606595
08075-161
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Regular
La coberta està esfondrada, en procés de rehabilitació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 000612400DG50F
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada i reformada constituïda per quatre cossos adossats que li proporcionen una planta més o menys rectangular. La part destacable de la construcció està situada a la banda de ponent del conjunt. Està formada per dos cossos adossats, el posterior amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el davanter i principal, en canvi, amb la coberta actualment esfondrada, tot i que era de dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana principal. Ambdós volums estan distribuïts en planta baixa i pis. El volum principal, que està essent rehabilitat, presenta obertures rectangulars majoritàriament reformades. El portal és de llinda plana, amb la clau destacada, i els brancals bastits amb maons. La resta són finestres rectangulars emmarcades en carreus (alguns irregulars), les llindes planes i els ampits motllurats. Sota la finestra central del pis hi ha les restes d'una espitllera. Del volum posterior destaquen unes quants carreus de pedra que basteixen una de les cantoneres. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats, amb un ràfec doble de maó pla i teula àrab als dos volums. Adossat al costat de ponent destaca un gran safareig de planta rectangular amb el parament arrebossat.