Cal Ton Gregori Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Guardiola, 7
A l'extrem NO de l'avinguda Catalunya de Guardiola
319

Coordenades:

41.41615
1.6493
387120
4585836
08085-235
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Regular
L'edifici, tot i no tenir, aparentment, problemes estructurals, presenta cert estat d'abandonament.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A04800005
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta aproximadament rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab amb carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (SE). Compta amb planta baixa i planta pis. L'edifici compta amb l'habitatge pròpiament i amb un magatzem situat a l'extrem de ponent. Les obertures corresponents a l'habitatge estan disposades de forma simètrica, són totes allindades a excepció de la porta principal, que compta amb un arc escarser de maó. Sobre la porta principal, a nivell de la primera planta, hi trobem un petit balcó amb barana de ferro decorada de forma senzilla. La part de l'edifici corresponent a magatzem compta amb una porta amb arc escarser i dimensions considerables a la planta baixa i una finestra de llinda recta a la planta primera. La façana principal està rematada per un coronament horitzontal simple amb obertures quadrangulars cegues que, curiosament, descansa directament sobre les teules deixant petits espais oberts.
Atenent les característiques constructives de l'edifici pensem que la seva cronologia de construcció s'ha de situar entre finals del segle XIX i principis del segle XX.