Cal Soques Copons

Anoia
Nucli de Sant Pere de Copons, 2, 08289
Al nord-oest del nucli urbà, a l'entrada del nucli de Sant Pere, darrera l'absis de l'església
520m

Coordenades:

41.65022
1.52869
377483
4611987
08071-60
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08070A00600035
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal. Està distribuit en planta baixa i pis, tot i que el nivell inferior es troba mig soterrat respecte el nivell de circulació actual del carrer. La façana principal, orientada a migdia, presenta un antic portal d'accés reconvertit en finestra, situat al centre del parament. Està format per un arc escarser bastit amb maons. A l'extrem de llevant hi ha un altre portal reconvertit en finestra, tot i que en aquest cas és d'obertura rectangular i amb la llinda de fusta. A la banda de ponent, en canvi, es localitza un portal rectangular que dóna accés al pis superior i diverses finestres de mida petita reformades. Les obertures del pis superior es corresponen amb dues finestres reformades. Una d'elles conserva la llinda de fusta en força mal estat. El parament es troba arrebossat, tot i que es troba en força mal estat. La resta de façanes són pràcticament llises. Només s'observen dues petites finestres reformades obertes a la façana posterior. La construcció està bastida en pedra de diverses mides, lligada amb morter de calç i disposada en filades. Les juntes estan regularitzades amb fragments de pedra i material constructiu.

La casa forma part del petit veïnat de Sant Pere de Copons (o de Comalats), una antiga sagrera medieval centrada per una ermita romànica, que està situat al nord-est del nucli urbà del municipi. Es desconeix la procedència del nom de la casa. Tot i això, sabem que durant un temps fou propietat del masover de cal Torrents (una de les cases del veïnat de Sant Pere actualment enderrocada) i que la utilitzava per guardar-hi la llenya i bèsties de corral com conills, etc.

MUÑOZ, Natàlia (2007). "Renoms de Copons: Sant Pere de Copons i les seves masies". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 23, p. 29.