Cal Solà Moià

Moianès
Casc Urbà - Pl. del Colom, núm. 3
Plaça del Colom

Coordenades:

41.81167
2.09625
424933
4629261
08138-48
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Bo
Inexistent
Si, IPA nº 26, ACCN 16694
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 5094125DG2259S0001QH
Cristina Casinos

Casal urbà de planta rectangular estructurat en tres nivells amb teulada a dues vessants amb voladís de fusta. A la planta baixa té un dintell adovellat de mig punt. A la clau de l'arc hi ha un escut amb anagrama de Crist, el nom de Maria i la data de 1580. El primer i segon pis tenen una balustrada de fusta. El parament és de pedra amb enlluït. A mà esquerra hi ha una altra porta amb arc de ferradura possiblement posterior.
A les dependències baixes, que antigament eren els estables, hi havia una botiga de compravenda de pisos en la que es podia observar el sostre que encara conserva l'embigat de fusta tot i que era pintat de blauet.

Antigament aquesta casa es coneixia popularment com a can Cristià Nou.
A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya és denominat: can Solà.

Gamundi-Pallàs (1982); Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
Generalitat de Catalunya (2008); www.cultura.gencat.net/invarquit