Cal Ros de can Montmany/Cal Rabassa El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Montserrat, 18/cantonada Passatge de Santa Eulàlia
139

Coordenades:

41.4394
2.01063
417347
4588009
08158 - 38
Patrimoni immoble
Edifici
Alfonsí
Eclecticisme
Contemporani
XX
1900-30
Bo
En un moment indeterminat, abans de la dècada de 1980, l'habitatge fou restaurat.
Legal
BPU. D17, Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7482103DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge situat en una cantonada que presenta cert desnivell. Està desenvolupat en una sola planta.
La façana té un sòcol d'aplacat de pedra,i la resta és d'obra arrebossada, estant rematada per un petit ràfec suportat per mènsules. Destaquen en la seva decoració les cartel·les amb dibuix de traç continu, la cornisa i la barana a manera de frontó que intercala corbes i rectes. Les obertures són grans, amb les llindes i els muntants ressaltats d'un color més clar.
La coberta és a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana, i és de teula romana.
A la paret exterior lateral, la qual dóna al passatge de Santa Eulàlia, l'edifici te enganxada una estació del Calvari: la número 14.

Josep Rabassa Pagès ja era propietari cap a l'any 1900. El nom de Cal Ros de Can Montmany, circa de l'any 1930, ve del Lluís Casanovas Roig. Aquests darrers propietaris representen la branca lateral dels Casanovas de l'Hostal del Papiol de Baix.
Poc abans de la Guerra Civil, en Lluís Casanovas Roig i la seva muller Eulàlia Pujadas Serra, van anar a viure al carrer de Montserrat. Com que havien estat masovers de can Montmany, la casa seria coneguda des d'aleshores com a cal Ros de can Montmany (Ahicart., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.