Cal Remijot Copons

Anoia
Sant Pere de Copons-Clot del Bisbe, 08289
Al nord-est del nucli urbà i del nucli de Sant Pere de Copons
573m

Coordenades:

41.65276
1.54167
378569
4612251
08071-67
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Dolent
L'edifici està força enrunat i completament cobert de vegetació
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00600024
Adriana Geladó Prat

Masia enrunada formada per dos cossos aïllats, a la que s'accedeix pel camí del clot del Bisbe, que neix un cop passada la masia de cal Serill. El volum principal és de planta rectangular i es troba en pitjors condicions que l'altre. Ha perdut la teulada, que en origen era de dues vessants, i els forjats interiors però conserva bona part dels murs perimetrals, tot i que la banda de llevant és la més afectada. Consta de planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a migdia i un portal d'accés rectangular amb llinda de fusta. La resta d'obertures eren rectangulars i al primer pis hi havia un balcó simple. La construcció, bastida en pedra sense treballar disposada irregularment, conserva part dels paraments arrebossats i emblanquinats. L'altre volum està situat a uns 20 metres a ponent del principal i es troba en millor estat de conservació. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab d'un sol vessant i distribuit en planta baixa i pis. Presenta dos accessos diferenciats: el de llevant dóna pas al primer pis i el de migdia a la planta baixa. Aquest darrer portal és rectangular i amb la llinda de fusta. El interior de l'edifici està completament arruïnat. La construcció està bastida en pedra sense treballar, lligada amb morter de calç i disposada en filades més o menys regulars, amb les juntes falcades amb pedra de mida petita.

Sembla ser que el nom de Remijot fa referència a la manera en què un antic propietari de la masia deia ramillet (o ramillot), quan anava a recollir plantes i herbes al bosc.

MUÑOZ, Natàlia (2007). "Renoms de Copons: Sant Pere de Copons i les seves masies". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 23, p. 29. RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit].