Cal Pere Montclar

Berguedà
Cal Pere
Camí de Montclar a Montmajor, emplaçada just en el trencall que porta a La Tor.
08130-170
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002303100CG95D0001IX
María del Agua Cortés Elía

Edifici de planta baixa i planta pis que ha estat transformat recentment per destinar a turisme rural. De planta baixa i pis sota teulada, cobert amb teulada de teula àrab a doble vessant i amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. Es va fer un cos afegit a la meitat de la façana de llevant que manté el voladís de la teulada. Les obertures de la façana estan disposades simètricament, amb la porta centrada allindada, balcó central i dues finestres al pis, totes amb brancals i llindes de pedra. Els murs són de paredat que ha estat refet i cantoneres de pedra. A la banda de ponent de la casa hi ha un cobert