Cal Madró
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  carrer Vell núm. 3 - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  nucli urbà

  Coordenades:

  41.9812
  2.17466
  431627
  4648018
  Número de fitxa
  08199-11
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XVIII
  Any
  1715
  Estat de conservació
  Bo
  Edifici rehabilitat fa uns 25 anys. Fa 12 anys es va aixecar la cota de la teulada, que es va fer nova.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  si - IPA, 1
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 48705DG3418S
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta + 1 planta sota coberta. Coberta a doble vessant (E-W). L'estructura de l'edifici, amb murs de pedra, és l'original, bé que l'interior s'ha anat adaptant a les necessitats de a cada moment; conserva, però, l'embigat de fusta (en algun punt està amagat per sostres rebaixats de plaques de guix prefabricades). Planta baixa: porta amb brancals de pedra, la llinda s'ha modificat (actualment hi ha un arc rebaixat); finestra al nord amb brancals de pedra i llinda monolítica (arestes motllurades en quart de cercle); porta nova al tram sud de la façana. Primera planta: finestra al tram sud amb brancals i ampit de pedra i llinda monolítica amb una inscripció en dues línies, "17 [creu] 15 / FRANSESh MUNELS"; al centre de la façana hi ha una finestra similar, amb brancals i ampit de pedra, amb una llinda monolítica amb una inscripció centrada repartida en tres línies, "FRANCECH MUNELLS / Y BORRELL / ANY 1865"; al tram nord hi ha una altra finestra de mesures semblants a la primera però, possiblement, correspongui a la mateixa època de la central o, fins i tot, posterior. Planta sota coberta: hi ha tres finestres construïdes fa uns 12 anys, en el moment d'aixecar la teulada (en el moment de fer aquesta darrera reforma es varen ampliar les finestres ja existents).

  No es coneix documentació escrita. Hi ha una llinda amb la data "1715" i una altra amb la inscripció "1865", corresponent a una remodelació efectuada en aquesta data. La casa correspon al focus originari del nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau, al costat del camí, iniciat a finals del segle XVII i continuat en els segles posteriors.