Cal Ferrer o Mas Ferrer Callús

Bages
Camí de Viladelleva s/n. Callús
Es troba al camí cap a l'ermita de Viladelleva, a uns 300 metres abans d'arribar-hi.

Coordenades:

41.81935
1.80058
400386
4630414
08038-7
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVII
1604
Desconegut
Bo
L'estructura principal es troba ben conservada, però alguns dels coberts que hi ha al voltant presenten el sostre caigut
Legal
BCIL , DOGC 9-10-2000
IPAC,19778
Restringit
Residencial
Privada
001600100DG03A
Joan Casas Blasi

Presenta diverses fases constructives. A la façana es pot observar la juntura de dues edificacions. A migjorn s'hi troba el portal amb reixa de ferro que dona al pati o era de la masia. Construïda amb pedra amb filades irregulars i unides amb morter de calç. Coberta de teula. Presenta embigats de fusta i peces de ceràmica. Envoltada per un recinte de muralles. A la part central, a la llinda de la finestra es pot observar, esculpit, un escut d'armes de la família.

A la llinda hi ha inscrita la data 1604 però segurament és anterior. I també es documenta un forn a una 15 metres de la casa.

La casa es documentada al segle XI quan es produeix una venda de la família Montcada. Posteriorment el 1033 es dona un alou amb l'església de Santa Maria de la Lleva. Durant el segle XV fou la residència dels senyors feudals de la vall. Ja a partir del segle Miquel Bayona Ferrer va vendre's aquesta propietat a Jordi Planas Homs de Barcelona, qui morí el 1997, ara és propietat del seus hereus.