Cal Ferrer o Mas Ferrer
Callús

  Bages
  Camí de Viladelleva s/n. Callús
  Emplaçament
  Es troba al camí cap a l'ermita de Viladelleva, a uns 300 metres abans d'arribar-hi.

  Coordenades:

  41.81935
  1.80058
  400386
  4630414
  Número de fitxa
  08038-7
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XVII
  Any
  1604
  Desconegut
  Estat de conservació
  Bo
  L'estructura principal es troba ben conservada, però alguns dels coberts que hi ha al voltant presenten el sostre caigut
  Protecció
  Legal
  BCIL , DOGC 9-10-2000
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC,19778
  Accés
  Restringit
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001600100DG03A
  Autor de la fitxa
  Joan Casas Blasi

  Presenta diverses fases constructives. A la façana es pot observar la juntura de dues edificacions. A migjorn s'hi troba el portal amb reixa de ferro que dona al pati o era de la masia. Construïda amb pedra amb filades irregulars i unides amb morter de calç. Coberta de teula. Presenta embigats de fusta i peces de ceràmica. Envoltada per un recinte de muralles. A la part central, a la llinda de la finestra es pot observar, esculpit, un escut d'armes de la família.

  A la llinda hi ha inscrita la data 1604 però segurament és anterior. I també es documenta un forn a una 15 metres de la casa.

  La casa es documentada al segle XI quan es produeix una venda de la família Montcada. Posteriorment el 1033 es dona un alou amb l'església de Santa Maria de la Lleva. Durant el segle XV fou la residència dels senyors feudals de la vall. Ja a partir del segle Miquel Bayona Ferrer va vendre's aquesta propietat a Jordi Planas Homs de Barcelona, qui morí el 1997, ara és propietat del seus hereus.