Cal Felip Santa Maria de Miralles

Anoia
NE del terme. Pla de can Quintana
Poc després del Km.52 de la C-37 es pren a la dreta el Camí del Pla de Can Quintana, a pocs m.
534

Coordenades:

41.51408
1.52815
377180
4596873
08257-147
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Totalment reconstruïda
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 10
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000305400CF79F
F. Xavier Menéndez

Casa de planta rectangular totalment renovada i rehabilitada recentment, però que correspon estructuralment a una casa anterior, més antiga. El cos principal, orientat NE-SO, presenta planta baixa, pis i golfes amb coberta a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal, que dona al NE. A la planta baixa s'observa un portal central d'arc rebaixat flanquejat per dues finestres a llinda. A la planta primera, tres balcons d'obertura a llinda i barana bombada de ferro forjat. A les golfes, tres finestres petites d'arc rebaixat. Al cos principal se li adossen fins a 4 cossos complementaris.

L'antiga casa pertanyia a La Françola i els seus moradors treballaven pels amos de La Françola. El fet que cal Felip no apareixi en el mapa planimètric del municipi realitzat l'any 1914 per la Mancomunitat de Catalunya (Mapa IGE 1914) fa pensar que la casa es posterior a aquesta data.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016