Cal Farreny Olèrdola

Alt Penedès
Camí del Sant Sepulcre
Venint de Sant Miquel, a la rotonda seguir recte en direcció al Sant Sepulcre.
Camí del Sant Sepulcre

Coordenades:

41.3243
1.72988
393705
4575536
08145 - 223
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Fàcil
Altres
Privada
08144A036000070000QI
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Cal Farreny és una masia del segle XIX. Està formada per diversos volums, entre els quals hi ha una capella. El volum principal és de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons quatre eixos d'obertures, totes elles d'arc pla arrebossat excepte el portal d'accés, que és d'arc escarser. Els dos finestrals dels eixos centrals tenen sortida a sengles balcons amb baranes forjades. El coronament està definit per un capcer esgraonat. A la cantonada de la façana hi ha una majòlica de ceràmica blava dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. A la façana lateral de ponent té diverses obertures d'arc pla arrebossat i un portal d'arc escarser.  A la part posterior s'hi adossa de forma perpendicular un segon volum, de planta baixa i pis. En aquest, totes les obertures són d'arc pla arrebossat. No conserva la coberta ni part de l'estructura interior. A la façana de llevant s'hi adossa la capella i la segueix un tercer volum, de planta baixa i pis. Aquest té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, emmarcades amb ceràmica, dels quals el principal està descentrat. El portal d'accés és d'arc escarser i el finestral del pis té sortida a un balcó amb baranes de forja. Al seu costat de ponent s'hi adossa una nau longitudinal. El tractament exterior dels murs de tot el conjunt és arrebossat i pintat.