Cal Cots
Callús

  Bages
  Cal Cots.
  Emplaçament
  Es troba a un meandre de la riera de Bellver a 100 metres de la Carretera C-1410.

  Coordenades:

  41.78073
  1.79548
  399902
  4626132
  Número de fitxa
  08038-53
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XVIII
  Any
  1760
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Restringit
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08037A004000100000LI
  Autor de la fitxa
  Joan Casas Blasi

  Mas de planta rectangular, tres pisos i dos cossos, la coberta és de teula a dues vessants. Les parets presenten dos tipologies d'acabats, a la part baixa es pot observar el parament de pedra mentre que a partir del primer pis les façanes presenten un acabat a partir d'un revestiment de color cru. La closa envolta l'era de la casa, una paret de pedra restaurada envolta la part posterior del mas. Es pot observar a presència d'una balconada de construcció més moderna i feta d'obra. Es poden observar algunes coberts adossats utilitzats per usos agrícoles.

  Habitatge i usos agrícoles. No s'ha pogut accedir a l'interior però segons Lluís Sala es conserva una biga on es pot llegir la inscripció 1760 (SALA, LL. 1998)

  La primera referència documental del mas data del 1745 quan Maria, vídua de Ramon Cots tingué un plet amb el propietari de Can Garriga, Gabriel Garriga. Posteriorment ja a finals del segle XIX, en un document es fa referència a les afrontacions del mas que a orient llinda amb la Riera de Bellver, i les terres de Josep Freixes, pel sud amb les terres de Josep Freixes i amb les del mas Garriga, pel nord també amb les propietats de mas Garriga i de la tosa. La família Cots ocuparà la casa fins el 1922 quan la venen a Ignasi Alabern, els familiars descendents mantindran la propietat fins el 1976 quan Rosalia Aguilera la comprarà per reformar-la completament.

  SALA, Lluís. "Masies Callussenques: Cal Cots". El Poble núm. 30. 1998.