Cal Candela Avià

Berguedà
Molí del Castell

Coordenades:

42.07956
1.85132
404987
4659248
08011-185
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
Està semi enderrocada
Legal
BPU. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
Obert
Residencial
Privada
08011A00500042
María del Agua Cortés Elía

Casa de planta baixa, pis i golfes amb la coberta de doble vessant i amb el carener paral·lel a la façana principal que s'obre a ponent. Presenta mal estat de conservació ja que està deshabitada, tot i que es manté la volumetria. A la façana de migdia té adossat un cos cobert amb teulada d'un sol vessant que faria funcions de cobert agrícola. Davant de la casa hi ha les ruïnes d'altres construccions, probablement una pallissa de doble crugia. Es troba situada en un entorn rural envoltada de camps de conreu.

Aquesta casa era una de les masoveries de la casa Sant Elies. A l'amillarament de 1862 es nomena com a propietària del mas Sant Elies a Mariagna Sala de Berga, que també posseïa la capella, Can Candela i la Baga, masoveries que serien construïdes a finals del segle XVIII. La mateixa família ha ocupat la casa des de la seva construcció, tot i que el cognom Sala canvià els anys 40 quan la pubilla es casà amb un Tubau.

CORTÉS, M. del A. (2007). "Les masies". a Avià: notes històriques d'un poble del Berguedà. Centre d'Estudis d'Avià i Ajuntament d'Avià.