Cal Beulaigua Montclar

Berguedà
Cal Beulaigua
Propera a la urbanització Les Alzines de Montmajor.
08130-94
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
1800
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001700900CG95D0001FX
María del Agua Cortés Elía

Edifici de planta baixa, pis i golfes sota coberta. Coberta a dues aigües amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. Els murs són de paredat comú amb cantoneres de pedra ben escairades, llindes de pedra i muntants de finestres i portes de maó. La casa originària va ser ampliada afegint un cos annex a la façana de llevant i allargant el vessant de la teulada. A la llinda de pedra de la porta principal hi ha una inscripció de la que només es distingeixen el dos primers números 18. Al seu voltant hi ha diversos coberts i volums, del que destaca la pallissa que es troba a la banda de ponent de la casa.

L'estructura d'aquesta casa ens mostra un edifici que possiblement va ser edificat al segle XIX. Al cadastre consta com a data de construcció l'any 1860. Surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Casa Bevelaigua, Benito Codina.

"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.