Cal Batlle Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Sant Joan, 8

Coordenades:

41.34561
1.69912
391166
4577940
08305-251
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13310CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta sensiblement rectangular. Consta de planta baixa, pis principal i golfes.
La coberta de teula àrab de dues aigües i terrat posterior a la crugia lateral. Torratxa central de coberta plana i obertures laterals adintellades.
Façana principal de composició simètrica sobre eixos verticals. La planta baixa té un portal d'arc rebaixat flanquejat a la base per guarda-rodes. A la planta principal hi ha quatre balcons adintellats i emmarcats en pedra. A les golfes hi ha quatre finestres adintellades predominant la dimensió horitzontal.
Coronament amb ràfec i tortugada.

Els orígens de la casa es remunten al segle XVII o XVIII, però durant el segle XIX patí importants reformes que en modificaren l'aspecte.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.