Ca l'Oferil Balenyà

Osona
C. del Sol, 29

Coordenades:

41.81746
2.23715
436642
4629791
08017-173
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
La coberta es troba en mal estat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6700022DG3360S0001YX
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Ca l'Oferil és una casa construïda al segle XIX. És un edifici entre mitgeres, de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal amb llinda de pedra inscrita: "Joan Guardia del any 1807" amb una creu intercalada. Les finestres són totes d'arc pla arrebossat, les dues del pis amb ampit de pedra. El tractament exterior de la façana és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.