Ca l'Aleix Santa Maria de Miralles

Anoia
Sector N del terme. Al costat oest de la C-37, prop del Km. 54
Passat el Km. 54 de la C-37 venint de Valls, orendre una pista a la banda esquerra.
579

Coordenades:

41.52054
1.5263
377038
4597593
08257-105
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Dolent
En ruïnes. Està a punt de caure les poques pedres que encara estan a lloc.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08257A00200002
Pedro Barbado

Restes de murs de pedra d'uns 15 metres d'alçada en direcció est-oest i que corresponen a les ruïnes del mas conegut com a ca l'Aleix. La façana principal està orientada a sud-est. Del mas resta el perímetre de murs de paredat comú, que deurien conformar un edifici principal de planta quadrada compost de planta baixa i planta primera, amb cossos complementaris adossats, i un cos aïllat destinat a masoveria o corrals. Es poden identificar algunes estances, com la cuina, el celler, tres cups de vi, etc. S'observen obertures amb llindes de fusta i brancals de pedra, bigues de fusta, reixes, restes d'una premsa, restes d'escales, etc. A la part oest es concentren restes amb pedres caigudes. L'aparell emprat són blocs de pedra a mig treballar de proporcions mitjanes. A uns metres al NO s'ubica un altre edifici, de planta, rectangular, amb dues grans estances,que podria ser la masoveria.

Situada en un petit turó boscós dels darrers estreps de la serra del Còdol, al peu de la carretera C-37 de Valls a Igualada, a la riba dreta del torrent de cal Pilot.

No hem pogut identificar el mas amb cap dels topònims antics documentats. Devia desenvolupar una notable activitat vitivinícola al segle XIX.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016