Ca l'Albanell Gualba

Vallès Oriental
C/ Bisbe Ponç, 11
Nucli urbà

Coordenades:

41.73257
2.50214
458596
4620204
08097-30
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad.: 08096A09009001/8605010DG5280N
P. Barbado. OPC

Es tracta de tres cossos units pels costats formant una L. En el costat NE hi ha uns altres cossos d'edificis vinculats a activitats agropequàries.
El cos principal és un edifici de planta rectangular amb teulada a dues vessants a NE i SO. La teulada és de teula àrab. Presenta 2 plantes i l'entrada dona a SE. La porta prinicipal està refeta però encara es pot apreciar l'arc escarsser antic. Al seu costat oriental hi ha una finestra rectangular amb ampit i llinda de pedra. A la segona planta també hi ha 2 petites finestres rectangulars amb ampit i adovellades. Les parets són de pedra sense arrebossar.