Ca la Miquel Aiguafreda

Vallès Oriental
Pl. Major, 9

Coordenades:

41.76569
2.25375
437971
4624031
08014-194
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7845006DG3274N0001JS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Ca la Miquel és una casa construïda entre els segles XVII i XVIII, amb la façana consolidada al segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en una sola crugia. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc de mig punt adovellat, que va ser mutilat a la part superior amb l'obertura d'un finestral al pis, que té sortida a un balcó de baranes forjades.Tant aquest com les dues finestres de les golfes són d'arc pla arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb les obertures superiors emmarcades de diferent tonalitat.