BOSC DE CAN RODÓ Ullastrell

Vallès Occidental
Paratge de can Rodó, 08231
Al nord-oest de la masia de can Rodó, delimitat pel torrent de can Cintet i la urb. de can Cabassa
270 m

Coordenades:

41.53434
1.96436
413608
4598594
08290-97
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
El sotabosc és molt abundant.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08290A00100034
Adriana Geladó Prat

Bosc situat a la banda de tramuntana del terme municipal i delimitat pel torrent de can Cintet a migdia i per la urbanització de can Cabassa al nord.
Es tracta del típic bosc mediterrani habitual en terres de la Catalunya oriental. Està format per les diverses espècies forestals que caracteritzen la zona, sobretot pi blanc i alzina, però també algun roure. El sotabosc fa que el seu accés sigui complicat en determinades zones. La massa forestal es troba actualment envoltada de matollars formats per ginesta, gatera i altres espècies. També s'observen agunes oliveres bordes.

És una de les masses boscoses del municipi que no s'ha vist mai afectada per cap incendi forestal.