Borralleras Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector nord-est del terme municipal
A 450 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 36'000.

Coordenades:

42.02261
2.00163
417346
4652769
08255-79
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00028
Jordi Compte i Marta Homs

Borralleras es troba situada a l'extrem nord del terme municipal, a la riba est de la riera de Merlès, prop de ca l'Andaló. Es tracta d'una casa de planta rectangular formada per planta baixa, un pis i golfes, amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra i cantonades diferenciades amb carreus de majors dimensions, algunes d'elles integrades als murs fruit de les ampliacions al llarg del temps.
La façana principal, orientada al sud, presenta a la planta baixa, un portal d'arc de mig punt adovellat, una petita finestra quadrada emmarcada amb monòlits de pedra a la planta baixa i una obertura de garatge moderna a la dreta. Al primer pis hi ha dues finestres balconeres emmarcades amb pedra bisellada. La finestra balconera que es troba situada sobre el portal adovellat té la data de 17+31 a la llinda. A la banda dreta s'observa una finestra tapiada amb obra. Les golfes presenta quatre finestres de menors dimensions emmarcades amb monòlits de pedra treballada, una de les quals està tapiada.
A la façana est hi ha annexat un volum allargat reformat que corresponia a les antigues corts. A la part lliure de la façana del volum principal hi ha una finestra balconera emmarcada amb pedra bisellada a nivell de primer pis i una finestra de menors dimensions emmarcada amb pedra treballada a les golfes.
La façana nord, totalment arrebossada, presenta dues finestres emmarcades amb brancals, llinda i ampit de pedra, quatre obertures reformades o de nova obertura i un balcó tapiat.
La façana oest també es troba arrebossada i presenta a la planta baixa un portal emmarcat amb pedra treballada i sis finestres reformades disposades irregularment

Borralleras es troba documentada l'any 1325 depenent de la batllia de Lluçà. Tenia adscrits els masos Serra de Prats, Roca, Garona, Espluga de Lluçà i Barbarins de Torroella. A la primera meitat del segle XVI fou adquirit per l'hereu Costa o Riambau. A finals del segle XVI (1589) Joan Costa fa una donació i entrega de camps i béns del mas Borralleras a la seva filla Angelina Costa.

MASRAMON, Ramon (1990). El Lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès.