Barraca Sabedra Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Pla Pedrers
Carretera del Turó de l'Home, després de les corbes de l'inici. Caminar un centenar de metres.
1275

Coordenades:

41.75885
2.45569
454752
4623145
08081-129
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Regular
La cobert vegetal es troba molt malmesa
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08080A002000400000HY
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una estructura construïda amb paret de pedra seca i coberta vegetal a dues vessants. Les mesures d'aquesta barraca són uns 3'5 m d'amplada per uns 7 m de llargada, presentant una planta rectangular. La pedra utilitzada és de petites i mitjanes dimensions de procedència local. Conserva la seva alçada original, uns 3,1 m d'alcada en el seu punt més alt. l'accés es produeix mitjançant una porta d'1 m d'amplada i 1,6 m d'alçada.
No s'observen reformes significatives a la barraca, indicant un sol moment constructiu.
La seva adscripció cronològica no és precisa, atès que aquest tipus d'estructures d'antiga tradició, s'han datat a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya, tant per pastures com per carboneig o desforestació.

Aquesta barraca és una estructura senzilla construïda per a respondre a les funcions d'oferir aixopluc, la de magatzem per guardar els diversos utensilis, i per resguard del temps. La seva construcció ve condicionades per les relacions econòmiques amb el medi, com les tasques relacionades amb el pastoreig i la ocupació de les zones més aptes per les pastures. La seva adscripció cronològica és de difícil precisió ja que aquestes construccions d'antiga tradició, s'han datat a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.