Barraca Sabedra Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Pla Pedrers
  Carretera del Turó de l'Home, després de les corbes de l'inici. Caminar un centenar de metres.
  1275

  Coordenades:

  41.75885
  2.45569
  454752
  4623145
  08081-129
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVII-XIX
  Regular
  La cobert vegetal es troba molt malmesa
  Inexistent
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08080A002000400000HY
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'una estructura construïda amb paret de pedra seca i coberta vegetal a dues vessants. Les mesures d'aquesta barraca són uns 3'5 m d'amplada per uns 7 m de llargada, presentant una planta rectangular. La pedra utilitzada és de petites i mitjanes dimensions de procedència local. Conserva la seva alçada original, uns 3,1 m d'alcada en el seu punt més alt. l'accés es produeix mitjançant una porta d'1 m d'amplada i 1,6 m d'alçada.
  No s'observen reformes significatives a la barraca, indicant un sol moment constructiu.
  La seva adscripció cronològica no és precisa, atès que aquest tipus d'estructures d'antiga tradició, s'han datat a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya, tant per pastures com per carboneig o desforestació.

  Aquesta barraca és una estructura senzilla construïda per a respondre a les funcions d'oferir aixopluc, la de magatzem per guardar els diversos utensilis, i per resguard del temps. La seva construcció ve condicionades per les relacions econòmiques amb el medi, com les tasques relacionades amb el pastoreig i la ocupació de les zones més aptes per les pastures. La seva adscripció cronològica és de difícil precisió ja que aquestes construccions d'antiga tradició, s'han datat a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.