Barraca del clot de la Serra
Castellbell i el Vilar

  Bages
  Raval del Clot
  365

  Coordenades:

  41.66411
  1.88964
  407560
  4613079
  Número de fitxa
  08053 - 236
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Modern
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  Malgrat la bona execució de la barraca, una part de la corona posterior ha cedit i s'ha produït un esfondrament, segurament produïda per la presència d'un arbre al seu voltant.
  Protecció
  Legal
  BCIL -Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (2015)
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08052A006000040000OA
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Barraca aïllada, construïda amb pedra seca aprofitant un lleuger desnivell del terreny. Està ubicada al vessant de migdia de la carena de la Serra, a proximitat del torrent del Padró. S'hi accedeix des del camí que mena de la Serra al Clot que passa per darrera cal Fuster. Al final d'unes feixes conreades per sota de la torre de mitjana tensió, s'observa una zona erma amb terrasses d'antics cultius d'olivera i ametllers. La barraca està al bell mig de la feixa, per sota d'una bassa moderna feta de formigó.
  És de planta circular, d' 1,90 metres de diàmetre interior. Els rocs més grossos es troben situats a la base, a la part exterior i al portal per donar més consistència i solidesa a l'edificació. Estan molt ben escairats i la seva disposició és molt regular. Entre mig hi ha el pedruscall, en forma de falques que s'han introduït a cops de mall o maceta per evitar que els blocs més grossos es moguin. La porta està orientada a l'est, amb una única llinda plana i els brancals rectes. Té marxapeus retallat a la roca. Mesura 1,15 metres d'alçada per una amplada de 0,70 metres. Els murs tenen un gruix de 0,50 metres. La coberta és de volta per aproximació de filades o falsa cúpula, a base de filades de pedra sense carejar, i més aviat planeres per poder anar sobreposant les filades ben aparellades entre elles i amb un pendent lleuger cap a l'interior. El radi es va fent cada vegada més petit fins que una part de la pedra carrega sobre la filada anterior fins a formar la falsa cúpula, tancada amb una llosa molt més gran. Conserva el voladís i el caramull i una part de la terra lligada amb pedruscall que protegeix la coberta de filtracions. A l'interior, a la part frontal hi ha un doble tinell, superposat, construït amb pedra massissa. Té una espitllera orientada a l'est. A mà dreta del portal hi ha un banc adossat aprofitant un lleuger desnivell del marge.

  Aquesta barraca no està inventariada per l'Observatori del Paisatge de Catalunya dins el projecte Wikipedra.

  La tècnica de la pedra seca es caracteritza per l'ús de la pedra sense treballar i sense cap material d'unió. Les irregularitats de les lloses es corregeixen amb pedruscall. La pedra només es treballa quan ha de tenir una tasca específica, com llindes o escaires. A Castellbell i el Vilar aquesta tècnica s'utilitza en les barraques de vinya, en les parets de marge per aterrassar el terreny i també en alguns ponts per facilitar el pas dels torrents.
  Es tracta d'una tècnica amb uns orígens molt remots però que la seva expansió es vincula amb el creixement de la viticultura durant la segona meitat del segle XIX (SOLER i PERARNAU:1985). No hi ha testimonis, ni documentació que puguin aportar una cronologia més antiga. Els condicionants que afavoreixen l'aparició de les barraques són: un increment de l'àrea cultivable que provoca la construcció de parets de pedra seca per formar feixes; una atenció més continuada que reclama el conreu de la vinya, creant la necessitat d'aixopluc i magatzem d'eines del pagès que restarà més temps lligat al camp; i, finalment, la presència al Bages, d'un estrat rocós molt pròxim a la superfície.
  La situació geogràfica d'aquestes barraques ve condicionada per la necessitat d'aprofitament de l'espai conreat. Podem trobar, per tant, barraques construïdes entre dues feixes de diferent nivell, sempre i quan siguin del mateix propietari. També podem trobar barraques enmig del camp, però es deu al mateix condicionant, ja que segurament es tracta d'una franja del camp rocosa o de difícil utilització pel conreu. Finalment, també podem trobar les barraques en un racó del camp, on s'amuntegaven les pedres extretes de llaurar, o fora del camp semi excavades en un marge. Segons la tipologia de la seva construcció, poden ser de planta circular o quadrangular i poden ser construccions isolades o estar adossades en un marge o altra construcció. La volta de les de planta circular es fa per aproximació de fileres. En canvi, les de planta quadrangular poden tenir la volta per aproximació de fileres o en base a un sistema piramidal. Pel que fa al tema dels constructors, es pot parlar de tres teories: l'existència de quadrilles de "barracaires" itinerants, els "sardans", o el propi pagès. L'existència del sardans s'ha recollit en el treball de Soler i Perarnau (1985) gràcies a un informant que situa aquests personatges a finals del segle XIX. Es tracta d'homes procedents de la Cerdanya, segurament la part alta de la Cerdanya, que oferien els seus serveis per a la construccions de pedra seca, com activitat complementària en èpoques climatològicament adverses en el seu lloc de residència.

  MARTÍN i VILASECA, Fèlix i PREIXENS i LLEVADOT, Josep (2005). Les construccions de pedra seca. Inventari de cabanes de volta, balmes murades i aljubs a les terres de Lleida. Pagès editors. Lleida.
  QUERALT BOLDÚ, Ramon (2008). Les cabanes de volta de les Borges Blanques. Paisatges, fets i gent. Cossetània edicions. Valls.
  RIPOLL, Ramon, coord. (2010). La pedra seca. Evolució, arquitectura i restauració. Col·lecció Arquitectura tradicional, vol. 3. Edicions Brau. Figueres.
  SOLER i BONET, Josep M. i PERARNAU i LLORENS, Jaume (1985). "Les barraques de vinya al terme municipal d'Artés (Pla de Bages)"; dins Dovella, núm. 17. Manresa, pàgs. 37-43.
  SOLER i BONET, Josep M.(1987). "Barraques i tines, construccions per a la vinya"; dins Dovella, núm. 24. Manresa.
  SOLER i BONET, Josep M.(1988). "La tècnica de la pedra seca. La construcció popular"; dins Dovella, núm. 29. Manresa, pàgs. 47-52.
  SOLER i BONET, Josep Maria (2000). "La construcció en pedra seca, arquitectura, patrimoni i tradició"; dins Dovella, núm. 70. Manresa, pàgs. 9-11.
  VALLS i PUEYO, Joan (2002). Les construccions de pedra seca al terme de Castellbell i el Vilar; dins Dovella, núm. 78. Manresa, pàgs. 56 - 59.