Barraca del Castellet Castellterçol

Moianès
La Sala de Sant Llogari
En un marge a la zona del Castellet, pròxima a la pista.
593 m

Coordenades:

41.754
2.05974
421830
4622891
08064-142
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A015000060000KR
Virgínia Cepero González

Barraca de pedra seca, situada en un marge a la zona del Castellet.
És de planta circular i orientada al sud. La coberta és de lloses, terra i vegetació. La porta té la llinda d'arc pla, amb l'any "1885" inscrit.

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8730 i a l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), amb el núm.: 951280.
Fotografies extretes del web http://wikipedra.catpaisatge.net/.

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.
És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera. Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines. Les barraques són construïdes amb la tècnica de pedra seca d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

INVENTARI DE PATRIMONI ETNOLÒGIC DE CATALUNYA: https://etnologia.blog.gencat.cat/2018/10/18/linventari-de-patrimoni-et…
WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: http://wikipedra.catpaisatge.net/