Barraca de pedra seca 58 (capella de Santa Margarida) Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop de la Botiguera
301

Coordenades:

41.68681
1.76087
396876
4615746
08098-223
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Referencia catastral de la parcela:

08097A01200028
Jordi Piñero Subirana

Conjunt de dues barraques de pedra seca de planta irregular i parcialment enfonsades al terreny. Es troben al cim d'un turonet on, molt probablement, hi havia hagut la capella medieval de Santa Margarida, i probablement les barraques va ser construïdes amb pedra d'aquesta antiga construcció. Es pot apreciar que són petits carreus, alguns d'ells més o menys escairats. Les dues barraques estan adossades de manera asimètrica i cadascuna té la seva porta independent. La que es troba més al sud té en una de les parets interiors un forat.

La capella de Santa Margarida, que ja era construïda el 1285, va ser residència de diverses donades que es troben documentades al llarg dels segles XIII i XIV: Berengaria, filla de Talló (1285), Maria de Fogars (1308), Berenguera, filla de Guillem de Serra (1321), Saurina, filla de Guillem de Comasua (1346). El santuari devia gaudir de força devoció a nivell local, a jutjar per les nombroses deixes i llegats testamentaris que va rebre des d'èpoques reculades i fins al segle XVII. En un llegat de l'any 1654 de Valentí Seravija, hereu del mas Montgròs, queda clar que la capella era propietat del mas Servitge: "deix i llegue a la capella de Santa Margarida que és del hereu del mas Seravija de dit terme de Guardiola" (CAPDEVILA, 2006: 42).

CAPDEVILA, Jaume (2001). "Santa Margarida de can Servitja (avui can Batlle). Sant Salvador de Guardiola. Sant Jaume de l'Erm de Vallhonesta. Sant Vicenç de Castellet. Dues capelles rurals del segle XIII". Quaderns de la Guíxola, núm. 9 (abril de 2001), Cercle Cultural la Guíxola, Sant Salvador de Guardiola.
CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 38-42.