Aubareda
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Clot de l'Aubareda. Al sud del nucli urbà.
  Emplaçament
  Camí que va des de Sant Martí de Tous a la Fou i Aubareda
  509

  Coordenades:

  41.54283
  1.52004
  376558
  4600077
  Número de fitxa
  08226-308
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  X
  Any
  960
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL. Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 6181
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  02204200CG70B0001YE
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  L'Aubareda, situada al sud del nucli de Sant Martí de Tous, és una masia d'origen medieval consolidada en època moderna i contemporània. L'origen és una antiga masia fortificada de planta rectangular de la qual es conserven línies d'espitlleres al mur de façana nord i sud i també al mur est del cos central, actualment integrades dins la casa. L'edifici està construït amb tres volums de planta rectangular amb les cobertes a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Consten de planta baixa, primer pis i golfes, reformades recentment a excepció del volum de llevant, que consta de planta baixa, dos pisos i golfes. El frontis s'hi obra el portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb una finestra d'arc pla a nivell del primer pis i dues finestres de maons a l'alçada de les golfes. La façana principal del cos de ponent s'hi adossaren diversos annexes al davant que cobreixen el frontis i només són visibles les dues finestres de les golfes. Antigament, aquests dos cossos eren dos masos, el mas dels Tosquella i el mas d'en Gerau Mateu, unificats l'any 1552 amb la família Quadres. El volum de llevant, annexionat al segle XVII, té una porta d'arc rebaixat de maons. A nivell del primer pis s'hi obren dues finestres d'arc pla, una amb sortida a un balcó amb barana de ferro, una a nivell del segon pis i dues a l'alçada de les golfes. Davant la façana principal hi ha un patí interior amb una rampa d'accés per salvar el desnivell tancat per un baluard amb el portal d'accés a llevant de ferro forjat, modificat a la dècada de 1970. La façana posterior s'hi obra una porta i vuit finestres d'arc pla a nivell de planta baixa i primer pis i sis a l'alçada de les golfes. Adossat a la façana de llevant hi ha un annex construït durant la segona meitat del segle XX, sobre un antic annex, amb un balcó amb volada a la façana de migdia i una finestra i l'accés a la façana de llevant, utilitzat com a vivenda independent. A l'interior del cos central en destaca a la planta baixa dos arcs de mig punt i part de l'antic sostre de trespols amb diferents motllures de guix: una flor dins un cercle, l'escut de Barcelona,l'escut de Catalunya, un gall i el nom de PONTS, que podrien datar-se entre els segles XV-XVI. Al primer pis, en destaca la sala, amb dos grans arcs ogivals, un dels quals fou tapiat i conserva unes pintures del segle XVI que mostren la crucificació i la representació del viacrucis amb les 14 creus repartides per la sala. Al costat del la crucificació, a la banda esquerra, hi ha una porta realitzada amb guix i tapiada des d'antic amb una petxina a la part superior subjectada per dos àngels.
  Fora del recinte tancat, a la banda de llevant, s'hi documenta la pallissa, de planta rectangular amb la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal construïda a inicis del segle XVIII segons documentació conservada. A la banda de ponent, aproximadament a 60 m, s'hi conserven les parets de l'antiga teularia del masia. El tractament dels murs és de pedra vista i argamassa amb les cantonades de carreus ben escairats a excepció del nivell de les golfes que és d pedra i maons amb ciment.

  També denominada Albereda o Aubreda

  La masia de l'Aubareda ja es troba documentada l'any 960, en el mateix document en que s'esmenta per primera vegada el castell de Tous. La masia era propietat del castell de Tous fins l'any 1199 que va passar a formar part de l'orde de l'Hospital per testament de Ramon de Tous. L'any 1552 la masia la van comprar Pere Quadres, fill del Mas o Domus Quadres (actualment la Pineda), que es va casar per segones núpcies amb Elisabet Gabarró origen de l'actual família Vidal que ocupa la finca. Amb la crisis de la fil·loxera la família Vidal es va traslladar a Manresa i no retornar fins a principis del segle XX.

  AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS. (2011): Esborrany del Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació.
  AAVV. (2003): Tous, mil anys d'història. Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1981.Editorial Claret, Sau.
  DÍAZ, P; LACUESTRA, R (2008): Els emmotllurats de guix. Els sostres del campanar de Sant Sebastià dels Gorgs a Quadrens científics i tècnics de restauració monumental, 9. Diputació de Barcelona.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya
  NAVARRO, F. (2012). Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Martí de Tous (POUM). Catàleg de béns a protegir. Ajuntament de Sant Martí de Tous.
  Informació cedida per d'Elisa Vidal