Arxiu municipal de Sant Agustí de Lluçanès Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Nucli urbà de l'Alou
A la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, dins el nucli de l'Alou

Coordenades:

42.09377
2.13095
428133
4660553
08195-43
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XXI
Bo
Tot i que l'estat de conservació és bo caldria controlar l'humitat.
Legal i física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès. Carrer de l'Alou, 6. 08586. Sant Agustí de Lluçanès
Jordi Compte i Marta Homs

L'Arxiu conté, bàsicament, la documentació generada per l'ens de govern i gestió municipal. La documentació inventariada és de 146 unitats d'instal·lació i ocupa uns 22 metres lineals aproximadament. L'inventari de l'arxiu municipal presenta la documentació classificada en les seccions següents:

1. Òrgans de govern (1920/1995)

2. Administració general
2.1 Secretaria (1931/1979)
2.2 Registre general (1916/1996)
2.3 Personal (1934/1982)

3. Serveis econòmics
3.1 Patrimoni (1967/1973)
3.2 Comptabilitat (1932/1995)
3.3 Pressupostos (1963/1974)
3.4 Endeutament (1939)
3.5 Tresoreria (1922/1980)
3.6 Fiscalitat (1851/1995)

4. Serveis públics
4.1 Abastaments, racionaments i mercats (1939/1944)
4.2 Cloració d'aigua (1980/1982)

5. Assistència social
5.1 Juntes (1939/1948)

7. Obres i urbanisme
7.1 Obres d'infraestructura i serveis (1961/1994)
7.2 Immobles municipals (1989/1992)
7.3 Llicències d'obres (1976/1983)
7.4 Obertura d'establiments (1972/1973)
7.5 Subvencions (1978/1981)

9. Serveis a l'Estat
9.1 Lleves (1933/1991)

10. Població
10.1 Padró d'habitants (1930/1986)

11. Eleccions
11.1 Eleccions municipals (1948/1995)
11.2 Eleccions al Parlament de Catalunya (1980/1995)
11.3 Eleccions generals (1967/1996)
11.4 Eleccions al Parlament Europeu (1987/1994)
11.5 Referèndums i plebiscits (1947/1986)
11.6 Cens electoral (1945/1989)
11.7 Junta municipal del cens electoral (1940/1976)

12. Educació
12.1 Junta (1939/1948)

13. Cultura
13.1 Normalització lingüística (1982)

14. Serveis agropecuaris i medi natural
14.1 Censos de ramaderia (1921/1957)
14.2 Servicio Nacional del Trigo (1939/1952)
14.3 Cambra agrària (1994)
14.4 Sindicat agrícola (1936/1957)
14.5 Juntes (1909/1939)

Aquest arxiu va estar organitzat, ordenat i classificat dins el Programa de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, durant el mes d'abril de 1997.

La documentació de Sant Agustí de Lluçanès es trobava dividida en dos edificis: a la seu de l'Ajuntament vell (que actualment s'utilitza com a magatzem i col·legi electoral) i a la seu nova de l'Ajuntament. A l'Ajuntament vell es trobava la documentació més antiga, col·locada en un prestatge de fusta en precàries condicions i en perill imminent de trencar-se.
La nova seu de l'Ajuntament (inaugurat al 1992) es troba la major part de la documentació. Aquesta està guardada en una habitació petita (2x2,5 metres) a la planta baixa, sense finestres, humida i amb poca il·luminació.
La documentació d'abans de la guerra civil i del segle XIX és excepcional en aquest arxiu. El gruix de la documentació pertany als darrers cinquanta anys.