Arxiu municipal Castellcir

Moianès
Plaça de l'Era, 5
Nucli urbà de Castellcir
781

Coordenades:

41.76048
2.14995
429337
4623532
08055-4
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XXI
Bo
Legal i física
Llei 10/2001, de 13 de juny d'arxius i documents
Obert
Científic
Pública
Ajuntament de Castellcir
Xavier Bermúdez (iPAT Serveis Culturals)

L'arxiu municipal de Castellcir conserva majoritàriament els fons generats per les diferents administracions municipals des de mitjan segle XIX, però també aplega el fons del Jutjat de Pau de Castellcir i el fons privat de l'entitat entitat urbanística Guiteras-Torredes. Així mateix, com a col·lecció conserva un fons d'hemeroteca.
El fons de l'Ajuntament de Castellcir abasta el període de 1847-2014). Consta de 2038 unitats de descripció i 73,5 m l de documentació inventariada, en suport paper, magnètic i òptic. Està classificat en els següents apartats:
1. Administració general (1854-2014).
2. Hisenda (1847-2012).
3. Proveïments (1941-2010).
4. Serveis Socials (1921-2011).
5. Sanitat (1919-2010).
6. Obres i Urbanisme (1921-2011).
7. Seguretat Pública (1954).
8. Serveis militars (1857-1997).
9. Població (1898-1997).
10. Eleccions (1866-2011).
11. Ensenyament (1892-2010).
12. Cultura (1983-2010).
13. Serveis Agropecuaris i Medi Ambient (1925-1995).
El fons del Jutjat de Pau de Castellcir abasta el període de 1845-1976). Consta de 34 unitats de descripció i 0,69 m l de documentació inventariada, tota en suport paper. Està classificat en els següents apartats:
1. Matèria civil (1902-1960).
2. Matèria penal (1845-1957).
3. Matèria governativa (1926-1927).
4. Administració interna (1859-1966).
5. Registre civil (1873-1976).
El fons de l'entitat urbanística Guiteras-Torredes abasta el període de 2005-2009), i ocupa 0,23 m l de documentació inventariada.

Observacions: El Servei d'Arxiu Municipal de Castellcir forma part del programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l'any 2004. La XAM, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com a objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.