Antiga estructura a Graugès Avià

Berguedà
A prop del Carrer Vell. Graugés. 08610 AVIÀ
En uns camps de conreu amb feixes prop de la carretera de Graugès

Coordenades:

42.05997
1.84368
404326
4657081
08011-127
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Bo
Legal
ZEA. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
11739, nº 5 d'Avià
Obert
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00180
María del Agua Cortés Elía

Restes d'una estructura que en un principi es pensava que podria correspondre a un antic forn ceràmic de probable època romana, que es troben soterrades en el terreny i cobertes de vegetació, de les quals és visible la part superior.

A la carta Arqueològica de la Generalitat s'havia documentat com un forn, però les prospecions realitzades l'any 2010 per la Generalitat degut a la construcció de la depuradora, van donar resultat negatiu..

Aquest element va ser identificat per Jaume Bernades, director del Museu Diocesà de Solsona, i inventariat a la Carta Arqueològica del Berguedà del Servei d'Arqueologia de la Generalitat l'any 1998 amb el nº 11739 general i el nº 5 d'Avià. Després de la intervenció d'urgència realitzada l'ant 2010 com a conseqüència de la construcció de la depuradora, els resultats van ser negatius, és a dir, que no es tracta de cap forn d'època romana. Per aquest motiu s'ha modificat la fitxa..

Fitxa de la Carta Arqueològica del Berguedà nº 5 d'Avià. 1998.