Ajuntament de Vilanova del Camí
Vilanova del Camí

  Anoia
  Plaça del Castell, 1
  298

  Coordenades:

  41.57226
  1.63416
  386129
  4603187
  Número de fitxa
  08302 - 8
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Ibèric
  Romà
  Segle
  XX
  Any
  1926
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (P.A. 6134)
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Vilanova del Camí
  Autoria de la fitxa
  Miquel Gea Bullich

  Edifici d'estil noucentista inaugurat l'any 1926. És de planta rectangular amb planta baixa i dos pisos rematat amb una coberta de teula de quatre aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal, que s'orienta a llevant.
  Consta d'un cos central de forma quadrangular, amb dos annexos a banda i banda de planta rectangular. La distribució de totes les obertures és simètrica i ordenada en totes les façanes. Les de la planta baixa es caracteritzen per tenir totes arc de mig punt, a excepció de les dues que flanquegen la porta principal, mentre que les de la planta primera són totes amb llinda.
  La façana principal s'articula en cinc eixos verticals per al cos central que esdevenen tres a la planta baixa per la presència de la porta principal a l'edifici, de dimensions considerables. Els cossos laterals s'articulen en dos eixos verticals cadascun i segueixen la mateixa dinàmica que el cos central amb les finestres de la planta baixa amb arcs de mig punt i les de la primera planta amb llinda.
  El cos central compta a la planta baixa amb l'accés amb porta amb arc de mig punt flanquejada, tal com apuntàvem, per dues finestres amb mainell rematades amb llinda plana. La planta primera d'aquest cos central compta amb tres balconades que permeten l'accés a un balcó corregut que, originalment, comptava amb barana de ferro forjat però que en l'actualitat ha estat substituïda per una de nova factura que combina ferro i vidre.
  La planta primera dels annexos laterals presenta finestres amb llinda i encara conserva, en els dos casos, els respiralls de la cambra higiènica que originalment se situava sota els respectius terrats i la cornisa sobre la que, en origen, se situava una barana de balustres de terracota, segons hem pogut observar en una fotografia antiga de l'edifici.
  La planta segona compta, al cos central, amb cinc finestres rematades amb arc de mig punt, més altes que amples, disposades de forma simètrica essent la central una mica més gran que les laterals. Finalment, aquesta façana està rematada amb un coronament ondulat que compta amb una cornisa que el ressegueix per la seva part superior.
  Pel que fa als cossos laterals, tal com hem apuntat, en un moment que no hem pogut precisar s'eliminà el terrat original per afegir-hi un segon pis, igualant, per tant, els cossos laterals amb el cos central. Queda palès que en afegir una planta més als annexos laterals s'intentà preservar l'estil arquitectònic de l'edifici, perllongant la cornisa que remata el coronament del cos central per sobre dels cossos laterals.

  En origen l'edifici era de maó vist però en una remodelació efectuada vers l'any 1995 s'arrebossaren totes les façanes de l'edifici atorgant-li l'aspecte que presenta actualment. A finals de la dècada de 1970 i primers anys de la dècada de 1980, l'edifici va acollir les escoles municipals i el consultori mèdic del municipi.